Video của ngày
Ngày 27 tháng 09 năm 2017
Video của ngày
Ngày 26 tháng 09 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/11/2017
Video của ngày
Ngày 25 tháng 09 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 24 tháng 09 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/10/2017
Video của ngày
Ngày 23 tháng 09 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
31/01 — 06/02/2018
Video của ngày
Ngày 22 tháng 09 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/12/2017
Video của ngày
Ngày 21 tháng 09 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/12/2017
Video của ngày
Ngày 24 tháng 09 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 14/10/2017
Videographer Cristian FILM
Suceava, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
9
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
105
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Cristian FILM - Delia & Razvan - Wedding Trailer

www.cristianfilm.ro

Nhận xét:

Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập