Video của ngày
Ngày 29 tháng 11 năm 2017
Video của ngày
Ngày 28 tháng 11 năm 2017
Video của ngày
Ngày 27 tháng 11 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/03 — 03/04/2018
Video của ngày
Ngày 26 tháng 11 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 25 tháng 11 năm 2017
Video của ngày
Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/04/2018
Video của ngày
Ngày 23 tháng 11 năm 2017
Video của ngày
Ngày 26 tháng 11 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Gione da Silva
Ipswich, Vương Quốc Anh
0
Number of winnings
in Main Contests
6
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
269
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

From New York to Paris Wedding Video // Loann + Regis

What a cool story and such a fun couple! Check it out! :-)

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập