Videographer Steve Hood
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
2
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
115
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Leanne & Tommy // Seckford Hall Wedding Suffolk ENGLAND

English Country House Wedding

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập