Video của ngày
Ngày 06 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 19 tháng 05 năm 2018
Video của ngày
Ngày 04 tháng 04 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/09/2018
Video của ngày
Ngày 19 tháng 02 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/08/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/04/2018
Video của ngày
Ngày 19 tháng 02 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 08/08/2018
Videographer Golden Legend
Kherson, U-crai-na
0
7
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
9
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
526
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Andrew & Veronika || beauty wedding

No more stereotypes.
by Golden Legend studio http://www.goldenlegendst.com

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập