Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
26/04 — 02/05/2018
Video của ngày
Ngày 22 tháng 02 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
26/04 — 03/05/2018
Videographer Кирилл Ершов
Barcelona, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
99
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Tiago & Julia | Barcelona

·6.705 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập