Video của ngày
Ngày 21 tháng 02 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 20 tháng 02 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 19 tháng 02 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/08/2018
Video của ngày
Ngày 18 tháng 02 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 19/08/2018
Video của ngày
Ngày 17 tháng 02 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
Ngày 29 tháng 12 năm 2017 — Ngày 04 tháng 01 năm 2018
Video của ngày
Ngày 16 tháng 02 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 02 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 18 tháng 02 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 20/08/2018
Videographer Cristian FILM
Suceava, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
9
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
105
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Cristian FILM - Alina & Lucian - Wedding Trailer

www.cristianfilm.ro
· 15.218 views ·

Nhận xét:

Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập