Video của ngày
Ngày 03 tháng 06 năm 2018
Video của ngày
Ngày 07 tháng 02 năm 2018
Video của ngày
Ngày 18 tháng 01 năm 2018
Video của ngày
Ngày 27 tháng 12 năm 2017
Video của ngày
Ngày 16 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
17 — 23/05/2018
Video của ngày
Ngày 07 tháng 02 năm 2018
Videographer Bojan Mitkovski
Bitola, Bắc Macedonia
29
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
67
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

SHOWREEL 2017- Zaga Production

Filmed by Zaga Production in the year of 2017,
www.zagaproduction.com
www.ultimate-workshop.com
· 20.848 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập