Videographer Moc Nguyen
Hồ Chí Minh, Việt Nam
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
22
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

G + H Vietnam Destination Wedding

Families & friends shed so many tears of joy during the wedding; the ceremony was so wonderfully emotional. The love there that day was palpable, and it was such an honour to be a part of their day.
We had a blast working day to capture what happened on the day and so happy to share it here.
Produced by Moc Nguyen Productions
mocnguyenproductions.com
Vietnam Destination Wedding
· 10.409 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập