Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/11/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/01/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/05 — 04/06/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/05/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 12/11/2018
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
Botoşani, Ru-ma-ni
0
4
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
516
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Free Moment (Save The Date)

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập