Video của ngày
Ngày 08 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
08 — 14/07/2017
Video của ngày
Ngày 18 tháng 02 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/06/2018
Video của ngày
Ngày 04 tháng 02 năm 2017
Video của ngày
Ngày 24 tháng 01 năm 2017
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
Botoşani, Ru-ma-ni
0
4
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
516
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Scrisoarea.

Videograf Trocin Florin
lulufilm.ro
Lulu Videography
tel.0757 784 756

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập