Video của ngày
Ngày 03 tháng 09 năm 2018
Video của ngày
Ngày 02 tháng 09 năm 2018
Video của ngày
Ngày 01 tháng 09 năm 2018
Video của ngày
Ngày 31 tháng 08 năm 2018
Video của ngày
Ngày 30 tháng 08 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/05/2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 08 năm 2018
Video của ngày
Ngày 28 tháng 08 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 31 tháng 08 năm 2018
Videographer Cristian FILM
Suceava, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
9
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
108
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Cristian FILM - Madalina & Marian - Wedding Trailer

Project Mirror

Nhận xét:

Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập