Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/07/2018
Video của ngày
Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/12/2017
Videographer Manuel Girol Filmmaker
Ma-đrít, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
6
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
6
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
131
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wedding Kennet & Ari

Coming Soon Kenneth & Ari
Vídeo de Boda grabado en Ayllón
Celebrada en:El Mirador del Botero
Los Clautros de Ayllón
MANUEL GIROL FILMMAKER
manuelgirol.com
facebook.com/ManuelGirolFilmmaker
·2.523 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập