Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 19/03/2019
Video của ngày
Ngày 12 tháng 02 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 28 tháng 03 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 01 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
30/01 — 05/02/2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 20/03/2019
Videographer Al Agua Cinema
Miami, Hoa Kỳ
11
Các video trong ngày
7
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
278
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Gaby + Carlos (Dominican Republic)

http://alaguacinema.com
· 5.794 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập