Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/02/2019
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
Botoşani, Ru-ma-ni
0
4
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
534
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Bianca & Mihai ,, My Destiny,,

After wedding session
Videography/Edit - Trocin Florin/Lulu Film
Photography - Marin Danaila
https://lulufilm.ro/
· 7.621 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập