Video của ngày
Ngày 21 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
24 — 30/11/2018
Video của ngày
Ngày 15 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/11/2018
Video của ngày
Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 13 tháng 12 năm 2018
Video của ngày
Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/11/2018
Video của ngày
Ngày 10 tháng 12 năm 2018
Video của ngày
Ngày 08 tháng 12 năm 2018
Video của ngày
Ngày 13 tháng 12 năm 2018
Videographer Lucian Sofronie
Piteşti, Ru-ma-ni
0
2
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
164
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập