Video của ngày
Ngày 02 tháng 06 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 11 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/05 — 02/06/2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/05 — 04/06/2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 11 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/05 — 03/06/2019
Videographer Cinematography Wedding - dimH
A-ten, Hy Lạp
0
3
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
119
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

The Green Kiss // Wedding in Sparta, Greece

Filmed & Produced by: dimH
Website: dimh.gr
Wedding, July 2018
Location: Sparti, Lakonia, Greece
Mail: hello@dimh.gr
Follow us at: fb.com/dimhaidis/
For Inquiries: Greece - +306972506868

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập