Video của ngày
Ngày 15 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 14 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 13 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 12 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/08/2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 10 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 09 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 12 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 25/08/2019
Videographer Fabio Stanzione
Bari, Ý
8
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
529
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

PARTY of HEART | Destination wedding in Veneto

Italian wedding videographer: Fabio Stanzione Films
· 8.778 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập