Videographer Anton Grabov
Kostroma, Nga
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
18
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Rock’n’roll in Íceland

История о том, как ребята сорвались и сделали свадьбу в Исландии. Бегали по горам за барашками и обменялись кольцами на берегу океана.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập