Video của ngày
Ngày 17 tháng 02 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/10/2019
Video của ngày
Ngày 15 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 14 tháng 02 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 22/06/2019
Video của ngày
Ngày 10 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 05 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 16 tháng 01 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 19/08/2019
Video của ngày
Ngày 10 tháng 02 năm 2019
Videographer Ster y Nico
Alicante, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
90
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wedding Reel 2018 - Ster y Nico

Photo & Video Reel 2018
Ster y Nico - Alicante, Spain
www.sterynico.com

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập