Video của ngày
Ngày 19 tháng 02 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
08 — 14/09/2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 03 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/08 — 04/09/2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 03 năm 2019
Videographer Vlad Bohdanov
Chernivtsi, U-crai-na
0
3
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
177
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

wedding highlights Pavel Veronika

· 4.172 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập