Videographer Moc Nguyen
Hồ Chí Minh, Việt Nam
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
22
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Truong Giang + Nha Phuong Wedding Film 4K

The "Celebrity Wedding of the year 2018" couple shared their emotional moments with friends and family when giving each other's touching speeches. Laughs, smiles and also tears for the journey they'd been through. The beautiful wedding celebration was filled with family and close friends, delicious food, amazing dresses and performances through the night.
We're so proud to be a part of your lifetime happiness.
Film by Moc Nguyen Productions team
· 1.251 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập