Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/07/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/05/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/11/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/12/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 22/12/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/01/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 21/12/2019
Videographer Oneshchak Production
Ki-ép, U-crai-na
0
3
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
22
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
538
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Ivanna & Dimitri - France Wedding

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập