Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/03 — 03/04/2019
Video của ngày
Ngày 15 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/11/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/01/2019
Videographer Oneshchak Production
Ki-ép, U-crai-na
0
3
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
11
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
657
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Ivanna & Dimitri - France Wedding

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập