Video của ngày
Ngày 17 tháng 02 năm 2016
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/09 — 03/10/2017
Video của ngày
Ngày 06 tháng 06 năm 2015
Video của ngày
Ngày 28 tháng 10 năm 2014
0
Number of winnings
in Main Contests
8
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
12
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Настя и Игорь

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập