Video của ngày
Ngày 01 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Евгений Исмаил
Min-xcơ, Bê-la-rút
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
58
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

WEDDING SHOWREEL 2018

Wedding Showreel 2018
WEDDING & COMMERCIAL FILMMAKING
http://vk.com/weddingismail / http://instagram.com/ismailfilms
#ismailfilms #weddingfilmmaker #evgeniyismail

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập