Video của ngày
Ngày 08 tháng 09 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/09/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/10 — 04/11/2019
Videographer OMEGA Studio
Odessa, U-crai-na
0
3
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
405
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Alex & Nadya | Wedding day

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập