Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 19/05/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/02/2019
Video của ngày
Ngày 16 tháng 08 năm 2018
Videographer OMEGA Videostudio
Odessa, U-crai-na
0
2
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
326
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

ROCK - Wedding Tizer

· 947 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập