2 / 15
Videographer Gustavo Gamate đến từ Same Day Edit, SameDayEdit, cầu hôn, đám cưới
Videographer Gustavo Gamate đến từ t´estimo, đám cưới
Videographer Gustavo Gamate đến từ mi núcleo, SameDayEdit
Videographer Gustavo Gamate đến từ sin igual, đám cưới
Videographer Gustavo Gamate đến từ Alex & Dani - Full Wedding Film, đám cưới
Videographer Gustavo Gamate đến từ 917 días con Anna, cầu hôn, trẻ em
Videographer Gustavo Gamate đến từ Giancarlo & Judit · Próximamente, đám cưới
Videographer Gustavo Gamate đến từ Meri i Sergi · Próximamente, đám cưới

t´estimo

t´estimo (te quiero) es un tema que pudimos escuchar durante la ceremonia de Carlota y Nacho en la Seu Vella en Lleida. Un momento mágico.
·3.615 views·#đám cưới
Videographer Gustavo Gamate
Tây Ban Nha, Barcelona

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập