Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 02 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/03 — 03/04/2019
Video của ngày
Ngày 24 tháng 03 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/01/2020
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/03/2020
Video của ngày
Ngày 01 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/01 — 02/02/2020
Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/03 — 04/04/2019
Videographer Oneshchak Production
Ki-ép, U-crai-na
0
3
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
23
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
510
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

P&J - Love on Seychelles (teaser)

Paul & Josenilda

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập