Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 03 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 17 tháng 06 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 28 tháng 06 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
25/02 — 02/03/2020
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Yulia Vopilova
Mát-xcơ-va, Nga
56
Các video trong ngày
8
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
379
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Short movie: Sasha + Alina

· 10.974 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập