Video của ngày
Ngày 14 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 13 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 12 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 10 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 09 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 08 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 05 năm 2019
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
Sao Paolo, Bra-xin
41
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
11
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
502
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập