Video của ngày
Ngày 08 tháng 09 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/07/2020
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/09/2019
Videographer OMEGA Studio
Odessa, U-crai-na
3
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
477
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

ENDLESS LOVE

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập