Videographer Alik Mikhaylov
Videographer

Alik Mikhaylov

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 16 tháng 09 năm 2016
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Cao cấp
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Sony Mirrorless, Canon DSLR.