Videographer Lucian Aldea
Videographer

Lucian Aldea

0723234525
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 11 tháng 01 năm 2016
Hoạt động gần đây
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Lucian Aldea đến từ Anca & Cristi - Wedding Highlights, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Lucian Aldea đến từ Black Sea memories, báo cáo
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Lucian Aldea đến từ Highlights 2015, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Lucian Aldea đến từ Village 2015, báo cáo
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Lucian Aldea đến từ Andreea & Remus, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Lucian Aldea đến từ Chris & Irina, đám cưới