Videographer Aldo Albanese
Videographer

Aldo Albanese

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 19 tháng 03 năm 2013
Hoạt động gần đây
7
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Aldo Albanese đến từ Federico Rosanna wedding film HD, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
9
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Aldo Albanese đến từ View of Paris, báo cáo
8
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Aldo Albanese đến từ Giuseppe & Barbara, SameDayEdit
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Aldo Albanese đến từ Travel & Memories, báo cáo
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Aldo Albanese đến từ Andrea & Rosa Maria, cầu hôn
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Aldo Albanese đến từ Giuseppe & Gabriela, đám cưới
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Aldo Albanese đến từ Antonio & Sabrina wedding, đám cưới
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Aldo Albanese đến từ My sea in winter, báo cáo