Videographer Алексей Качур
Videographer

Алексей Качур

+380 67 449 0074
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
5
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 19 tháng 03 năm 2018
Hoạt động gần đây
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Алексей Качур đến từ Showreel 2019, showreel, đám cưới