Videographer Alexandros Ktistakis
Videographer

Alexandros Ktistakis

PRO
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
3
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
9
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
195
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 16 tháng 03 năm 2018
Hoạt động gần đây
Video của ngày
Ngày 30 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Winner of the Battle of the week
22 — 28/11/2020
30
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Stelios+Eleni Teaser | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 02 tháng 11 năm 2018
Winner of the Battle of the week
20 — 26/10/2018
29
lượt thích
30
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Matthew-Kim Wedding, lãng mạn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Video của ngày
Ngày 26 tháng 06 năm 2020
23
lượt thích
22
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Antonis + Anna | Traditional wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
9
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Nick + Carmen | Wedding in Crete, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
13
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Kostas+Vaso | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, sự kiện, đám cưới
10
lượt thích
17
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Richard+Stacey | Wedding in Crete-Teaser, lãng mạn, video trên không, đám cưới
6
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Ross Daly-Summer 2020_Houdetsi, sân khấu, sự kiện, video doanh nghiệp, video trên không, video âm nhạc
7
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Ethia 1st Music Concert, video âm nhạc
11
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Kostas + Vaso Teaser | Wedding in Crete, cầu hôn, lãng mạn, video âm nhạc, đám cưới
13
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Giannis + Maria | Wedding in Crete-Teaser, báo cáo, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, đám cưới
Winner of the Battle of the week
20 — 26/06/2020
10
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ George+Angelique | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
10
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Showreel 2019, cầu hôn, lãng mạn, showreel, video trên không, đám cưới
6
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Jon+Donna | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
10
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Manolis+Banafsheh | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Rustam+Madina | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video âm nhạc, đám cưới
10
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Stelios+Eleni | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
22 — 28/06/2020
10
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Charles+Sefa | Wedding in Crete, cầu hôn, lãng mạn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
16
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ 2018 Showreel, kỉ niệm, lãng mạn, showreel, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
Ngày 28 tháng 12 năm 2018 — Ngày 03 tháng 01 năm 2019
10
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Dimitris-Maria Wedding, cầu hôn, lời mời, video âm nhạc, đám cưới
11
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Styled Shoot 2018, cầu hôn, lãng mạn, quảng cáo, video trên không, đám cưới
8
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Kostas-Maria Wedding, lãng mạn, video âm nhạc, đám cưới
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Nikos-Maria Wedding, lãng mạn, video trên không, đám cưới
9
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Michalis-Doksa Wedding, lãng mạn, video trên không, đám cưới
6
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Michalis-Aria Wedding, lãng mạn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Winner of the Battle of the week
21 — 27/12/2018
9
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Giorgos-Anastasia Wedding, cầu hôn, lãng mạn, đám cưới
Winner of the Battle of the week
17 — 23/07/2019
8
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Dancehouse - I Diki Sou Ithaki 2018, SameDayEdit, quảng cáo, sự kiện, video doanh nghiệp, video âm nhạc
9
lượt thích
19
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Konstantinos - Christening, kỉ niệm, sự kiện, trẻ em, video trên không, đám cưới
8
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Matthew - Kim Preparations, báo cáo, lãng mạn, sự kiện, video âm nhạc, đám cưới
9
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Michalis+Athina Wedding, cầu hôn, lãng mạn, sự kiện, video trên không, đám cưới
  • Trang trước
  • Trang tiếp theo