Videographer Alexandros Ktistakis
Videographer

Alexandros Ktistakis

PRO
6
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
20
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
109
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 16 tháng 03 năm 2018
Hoạt động gần đây
Winner of the Battle of the week
16 — 22/05/2022
8
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Jenn + Elliot | Wedding in Agreco Farms Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 29 tháng 03 năm 2022
13
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Mariza + Chris | Wedding in Agia Pelagia Crete, cầu hôn, lãng mạn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Video của ngày
Ngày 02 tháng 02 năm 2022
Winner of the Battle of the week
19 — 25/04/2022
21
lượt thích
17
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Natalia+Giorgos | Wedding in Ierapetra Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
11
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Mina + Giannis Prewedding, SameDayEdit, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video âm nhạc
Winner of the Battle of the week
25 — 31/12/2021
7
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Yuliya+Pavlo - Feature Film | Wedding in Elounda Crete, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Video của ngày
Ngày 29 tháng 08 năm 2021
Winner of the Battle of the week
23 — 29/04/2022
14
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Yuliya + Pavlo | Wedding in Elounda Crete, cầu hôn, lãng mạn, sự kiện, trẻ em, đám cưới
Video của ngày
Ngày 30 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Winner of the Battle of the week
22 — 28/11/2020
39
lượt thích
25
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Stelios+Eleni Teaser | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 02 tháng 11 năm 2018
Winner of the Battle of the week
20 — 26/10/2018
32
lượt thích
30
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Matthew-Kim Wedding, lãng mạn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Video của ngày
Ngày 26 tháng 06 năm 2020
Winner of the Battle of the week
26/02 — 04/03/2021
25
lượt thích
22
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Antonis + Anna | Traditional wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
27/05 — 02/06/2021
11
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Nick + Carmen | Wedding in Crete, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
14 — 20/09/2021
15
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Kostas+Vaso | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, sự kiện, đám cưới
Winner of the Battle of the week
03 — 09/02/2022
11
lượt thích
17
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Richard+Stacey | Wedding in Crete-Teaser, lãng mạn, video trên không, đám cưới
7
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Ross Daly-Summer 2020_Houdetsi, sân khấu, sự kiện, video doanh nghiệp, video trên không, video âm nhạc
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Ethia 1st Music Concert, video âm nhạc
11
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Kostas + Vaso Teaser | Wedding in Crete, cầu hôn, lãng mạn, video âm nhạc, đám cưới
Winner of the Battle of the week
28/02 — 06/03/2021
14
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Giannis + Maria | Wedding in Crete-Teaser, báo cáo, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, đám cưới
Winner of the Battle of the week
20 — 26/06/2020
11
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ George+Angelique | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
29/10 — 04/11/2021
11
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Showreel 2019, cầu hôn, lãng mạn, showreel, video trên không, đám cưới
7
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Jon+Donna | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
17 — 23/09/2021
11
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Manolis+Banafsheh | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
9
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Rustam+Madina | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video âm nhạc, đám cưới
Winner of the Battle of the week
01 — 07/01/2022
11
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Stelios+Eleni | Wedding in Crete, cầu hôn, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
22 — 28/06/2020
10
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Charles+Sefa | Wedding in Crete, cầu hôn, lãng mạn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
16
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ 2018 Showreel, kỉ niệm, lãng mạn, showreel, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
Ngày 28 tháng 12 năm 2018 — Ngày 03 tháng 01 năm 2019
10
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Dimitris-Maria Wedding, cầu hôn, lời mời, video âm nhạc, đám cưới
11
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Styled Shoot 2018, cầu hôn, lãng mạn, quảng cáo, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
21 — 27/12/2018
9
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandros Ktistakis đến từ Giorgos-Anastasia Wedding, cầu hôn, lãng mạn, đám cưới
  • Trang trước
  • Trang tiếp theo