Videographer Антонина Коренева
Videographer

Антонина Коренева

89851851984
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 24 tháng 06 năm 2013
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Cao cấp
Chuyên ngành:Videographer