Videographer Konstantinos Papalopoulos
Videographer

Konstantinos Papalopoulos

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
62
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 04 tháng 01 năm 2019
Hoạt động gần đây
13
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Konstantinos Papalopoulos đến từ My private comedian - Greek Wedding, đám cưới
15
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Konstantinos Papalopoulos đến từ Love, stronger than the waves!, đám cưới
19
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Konstantinos Papalopoulos đến từ Greece-Meteora Wedding, đám cưới
16
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Konstantinos Papalopoulos đến từ Rock my life please!, cầu hôn, đám cưới
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Konstantinos Papalopoulos đến từ Darling, you look perfect tonight, đám cưới
5
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Konstantinos Papalopoulos đến từ You are my favourite, đám cưới
5
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Konstantinos Papalopoulos đến từ I gave my self to you, đám cưới