Videographer Jordi Chulvi Vicedo
Videographer

Jordi Chulvi Vicedo

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 29 tháng 08 năm 2018
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Artspixel creará el video de vuestra boda buscando, ante todo, la originalidad, el estilo y la diferenciación de un trabajo profesional y elegante. Los detalles evocarán la dulzura y la emotividad de vuestro gran día. Su equipo de profesionales con elevada formación técnica y con gran capacidad humana os brindará un trabajo innovador y detallista.
My cameras which I use: Panasonic Mirrorless.