Videographer Artur Monteiro
Videographer

Artur Monteiro

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
29
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 23 tháng 08 năm 2016
Hoạt động gần đây
4
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Higher Love, đám cưới
5
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Lorrana e Victor, đám cưới
9
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Barbara e Allan, đám cưới
9
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Carol e Kadu - Ellopment Itamonte- MG, đám cưới
6
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ 1 minuto, đám cưới
5
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Danielle e Leonel, đám cưới
9
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Ingrid e Leonardo, đám cưới
7
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Linda e Caio, đám cưới
10
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Mariana e Piero, đám cưới
8
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Casamento ViDA, đám cưới
9
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Aline e Ilson - wedding trailer, video trên không, đám cưới
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Debora e Thyago - Wedding Film, đám cưới
Video của ngày
Ngày 29 tháng 08 năm 2016
Lựa chọn của người biên tập
14
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Artur Monteiro đến từ Franciane e Anisio, đám cưới