Videographer Wahyu Aurora
Videographer

Wahyu Aurora

+62(812)946-4378
0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 28 tháng 7, 2017
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Sony Mirrorless, Canon DSLR.