Videographer Балтабек Кожанов
Videographer

Балтабек Кожанов

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 23 tháng 09 năm 2015
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer