Videographer Konstantin Putevskoy
Videographer

Konstantin Putevskoy

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Здравствуйте, Меня зовут Константин.
Фото-видеосъемка любой сложности
Москва и Моск.обл.,Казань
Съемка в воде и под водой, на земле и в воздухе
Для нашей команды нет границ ,как творческих, так и технических
Лучшие моменты жизни - в кадре