Videographer Igor Codreanu
Videographer

Igor Codreanu

0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Number of winnings in the Battles of the week
10
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 14 tháng 4, 2019
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Sony DSLR.