Videographer Cristiano Oliveira
Videographer

Cristiano Oliveira

Bra-xin
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 08 tháng 04 năm 2016
Hoạt động gần đây