Videographer CROMOFILMS production
Videographer

CROMOFILMS production

PRO
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
130
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 22 tháng 10 năm 2018
Hoạt động gần đây
7
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ | STEFANO & MARIA | R A I N O F L O V E, đám cưới
7
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ U N A  C I T T A'  D E S E R T A, cầu hôn, đám cưới
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ W I L D L O V E, cầu hôn, đám cưới
6
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ | E X C I T I N G  L O V E |, đám cưới
6
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ | Y O U  A R E  M Y  H A P P I N E S S |, đám cưới
13
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ D&V | Love in Naples, đám cưới
7
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Claudio & Valeria || #spusammece, đám cưới
Winner of the Battle of the week
12 — 18/05/2020
7
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ REVOLUTION | SHORT FILM, đám cưới
4
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Maggie & Jeff || 60s', SameDayEdit, cầu hôn, đám cưới
8
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Leo & Roberta || Pontelatone, Italy, SameDayEdit, sự kiện, đám cưới
11
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Raffaele & Marika || Defining Love, SameDayEdit, sự kiện, đám cưới
Winner of the Battle of the week
29/01 — 04/02/2021
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Antonio & Mafalda ||…if I don’t love you, I will never love…, SameDayEdit, cầu hôn, video trên không, đám cưới
11
lượt thích
17
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Pasquale & Serena || short film, đám cưới
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Fabrizio & Justine || Le Grand Amour ||, đám cưới
Winner of the Battle of the week
08 — 14/08/2020
13
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Gabriel and Simona || Forever Young ||, đám cưới
3
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Diana & Francesco || Wedding in Amalfi, SameDayEdit
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Carlo & Roberta || Wedding in Apulia, SameDayEdit
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Damiano & Giovanna || Let's Go Party, SameDayEdit
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ Marco & Cristina || Love Speech, đám cưới
7
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer CROMOFILMS production đến từ VENICE in LOVE || Alessandro & Marina, cầu hôn