Videographer Cy Te
Videographer

Cy Te

+60-12-617-5440
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 13 tháng 07 năm 2019
Hoạt động gần đây

Về tôi

My cameras which I use: Sony Mirrorless.