Videographer Dias Erzhanov
Videographer

Dias Erzhanov

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 26 tháng 04 năm 2015
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Top5: Лучший свадебный видеограф Костанайской области по версии EventProfi Сотрудничество WhatsApp +77789616361
My cameras which I use: Canon DSLR.