Videographer Vladimir Lem
Videographer

Vladimir Lem

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
1
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 04 tháng 08 năm 2019
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Опыт работы 12 лет. Подробное портфолио на сайте и в вк diaphragm
My cameras which I use: Khác Khác, DJI Drone.