Videographer Святослав Савула
Videographer

Святослав Савула

+380 96 644 9007
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
8
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 16 tháng 01 năm 2022
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Budget
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Canon DSLR.